Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Soutěž Erasmus Label 2014 na téma "Co mi Erasmus dal a vzal"

Publikováno: 2. 6. 2014

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor Programu celoživotního učení, jehož součástí je i program Erasmus, vyhlašuje dne 2. 6. 2014 šestý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma

„Co mi Erasmus dal a vzal"

Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus formou fejetonu. Soutěž je určena pro studenty, kteří absolvovali studijní pobyt/pracovní stáž v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 do současnosti.
Vítězové soutěže budou oceněni.

Výzvu a konkrétní podmínky naleznete zde.

Přihláška do soutěže je ke stažení zde.

Své příspěvky můžete zasílat do 10. 10. 2014 na e-mail erasmus@naep.cz nebo poštou na adresu Domu zahraniční spolupráce (Program Erasmus).

Zaslané příspěvky (ve formě fejetonu) budou hodnoceny externími hodnotiteli na základě těchto kritérií:

Kritérium obsahové

  • Odkaz k programu Erasmus (zda je z příspěvku patrné, že šlo o studijní pobyt/pracovní stáž programu Erasmus)
  • Nápaditost, myšlenka
  • Vtip a břitkost výrazu
  • Poselství pro další zájemce o program Erasmus

Kritérium formální

  • Kvalita zpracování
  • Dodržení předepsané stylistické formy
  • Úroveň projevu

 Aby mohl být příspěvek zařazen do soutěže, musí splnit podmínky uveřejněné ve Výzvě.