Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Evaluační seminář pro hodnotitele ve vysokoškolském vzdělávání, 10. 11. 2018

Evaluační seminář je určen pro hodnotitele, kteří hodnotili v roce 2018 ve vysokoškolském sektoru projektové žádosti v aktivitě Mezinárodní kreditová mobilita a závěrečné zprávy v Klíčové akci 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců. Setkání bude věnováno zhodnocení dosavadní spolupráce, ale i výměně zkušeností, předání tipů a rad užitečných pro hodnocení žádostí ve Výzvě 2019 a závěrečných zpráv projektů, které skončí v příštím roce.

Program semináře

9:30 - 10:00 Registrace

10:00 - 12:30 Témata semináře:

  • Výsledky Výzvy 2018 v KA107
  • Novinky ve Výzvě 2019 pro KA107
  • Zpětná vazba k hodnocení závěrečných zpráv
  • Workshop: diskuze k návrhu manuálu hodnotitele žádostí KA107

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Rezidence Dlouhá (Dlouhá 17, 110 00 Praha 1)

Začátek akce: 10. 11. 2018 09:30

Konec akce: 10. 11. 2018 12:30

Kapacita: 20

Ke stažení

Program Evaluačního semináře pro hodnotitele_listopad.pdf PDF 03.10.2018 241309 B

Zpět na detail aktivity