Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Evaluační seminář pro hodnotitele ve vysokoškolském vzdělávání, 8. 12. 2019

Evaluační seminář je určen pro hodnotitele, kteří hodnotili v roce 2019 ve vysokoškolském sektoru projektové žádosti v aktivitě Mezinárodní kreditová mobilita (KA107) a Strategická partnerství (KA203) a dále závěrečné zprávy v Klíčové akci 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců. Setkání bude věnováno zhodnocení dosavadní spolupráce, ale i výměně zkušeností, předání tipů a rad užitečných pro hodnocení žádostí ve Výzvě 2020 a závěrečných zpráv projektů, které skončí v příštím roce.

Program semináře (tbc)

15:00 - 15:30 Registrace

15:30 - 17:00 Témata semináře:

  • Výsledky Výzvy 2019 v KA107 a KA203
  • Novinky ve Výzvě 2020 v KA107 a KA203
  • Zpětná vazba k hodnocení žádostí a závěrečných zpráv KA1 a KA203

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

 

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Místnost: Diamant (v přízemí)

 

Začátek akce: 8. 12. 2019 15:00

Konec akce: 8. 12. 2019 19:00

Kapacita: 20

Ke stažení

Program Evaluačního semináře pro hodnotitele Erasmus+, VŠ sektor_8.12.2019.pdf PDF 22.11.2019 183837 B
Program Evaluačního semináře pro hodnotitele Erasmus+, VŠ sektor_8.12.2019.pdf PDF 06.12.2019 177506 B

Zpět na detail aktivity