Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

FAQ spojené se šířením Covid-19

Publikováno: 4. 9. 2020

Často kladené otázky a odpovědi týkající se aktivit v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 dochází ke změnám v realizaci projektů finančně podpořených z programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Současně jsou přijímána v České republice i v zahraničí opatření, která ovlivňují realizaci projektů.

  • FAQ pro koordinátory je soubor často kladených otázek a odpovědí na dopad pandemie COVID-19 na mezinárodní aktivity. 
  • FAQ pro účastníky mobilit je soubor často kladených otázek a odpovědí na dopad pandemie COVID-19 na mezinárodní mobility.