Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

FAQ

Kde najdu často kladné dotazy studentů k mobilitám Erasmus+?

Zobrazit odpověď

Právě dokončuji studia na vysoké škole a chtěl bych vyjet na praktickou stáž do zahraničí. Mohu využít program Erasmus+?

Zobrazit odpověď

Už jsem se zúčastnil Erasmu v rámci programu celoživotního učení (LLP/Erasmus). Mohu vyjet na studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci programu Erasmus+?

Zobrazit odpověď

Může moje vysoká škola snížit můj grant nebo mě požádat o úhradu části nebo celého grantu?

Zobrazit odpověď

Lze se proti rozhodnutí o výsledku vyhodnocení žádosti o financování z programu Erasmus+ odvolat?

Zobrazit odpověď