Často kladené dotazy studentů

30. 11. 2021

Může moje vysoká škola snížit můj grant nebo mě požádat o úhradu části nebo celého grantu?

Studentům, kteří obdrží grant Erasmus+ z fondů EU, vyplývá z uzavřené účastnické smlouvy povinnost uhradit část nebo celý grant, pokud nesplní podmínky smlouvy.

Výjimkou tohoto pravidla je, pokud student nemůže dokončit svůj studijní pobyt nebo praktickou stáž z důvodu vyšší moci (tzn. nepředvídaná výjimečná situace nebo událost vymykající se kontrole, která není způsobena jeho chybou nebo nedbalostí.) V tomto případě mají studenti nárok na grant odpovídající trvání mobility.

Účastník by si měl před podpisem důkladně přečíst účastnickou smlouvu.