Často kladené dotazy studentů

30. 11. 2021

Už jsem se zúčastnil Erasmu v rámci programu celoživotního učení (LLP/Erasmus). Mohu vyjet na studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci programu Erasmus+?

Pokud student už absolvoval studijní pobyt nebo vyjel na praktickou stáž do zahraničí pod hlavičkou programu celoživotního učení (LLP/Erasmus), neznamená to, že by nemohl vyjet v rámci programu Erasmus+.


Erasmus+ umožňuje studentům vyjet na studijní pobyt nebo praktickou stáž do zahraničí i opakovaně, pokud je v součtu dodržena maximální celková délka dvanácti měsíců za jeden studijní cyklus (tzn. až 12 měsíců na bakalářském stupni, až 12 měsíců na magisterském, až 12 měsíců na doktorském).


Předchozí účast pod hlavičkou programu celoživotního učení (LLP/Erasmus) se do těchto 12 měsíců za studijní cyklus také započítává. V případě, že student dosud nevyčerpal 12 měsíců, může ve stejném studijním cyklu vyjet na studijní pobyt nebo praktickou stáž i pod programem Erasmus+. Pokud 12 měsíců již vyčerpal, stále má možnost přihlásit se v dalším studijním cyklu.


Pokud například student studoval 4 měsíce na jiné univerzitě v rámci programu celoživotního učení (LLP/Erasmus) během bakalářského studia, může stále požádat o studijní pobyt nebo praktickou stáž v maximální délce 8 měsíců (12 – 4 = 8). Pokud se přihlásí v magisterském cyklu, může znovu požádat až o dvanáctiměsíční pobyt. Následně může požádat až o dvanáctiměsíční pobyt také v doktorském studiu. V případě, že student dělá druhý magisterský program a v prvním magisterském studiu byl například na šestiměsíčním studijním pobytu nebo praktické stáži, má nárok požádat pouze o zbývajících šest měsíců.


V případě zájmu o studijní pobyt nebo praktickou stáž v zahraničí, prosím, kontaktujte koordinátora na zahraničním oddělení vaší vysoké školy, která je zodpovědná za výběr účastníků a stanovení dalších kritérií.


Poznámka: Výběrové řízení studentů do programu Erasmus+ je plně v kompetenci jednotlivých vysokých škol, stejně jako podmínky a kritéria výběru. Vysoká škola tak může dát při výběru do programu Erasmus+ prioritu studentům, kteří vyjíždí na mobilitu poprvé.