Často kladené dotazy studentů

30. 11. 2021

Právě dokončuji studia na vysoké škole a chtěl bych vyjet na praktickou stáž do zahraničí. Mohu využít program Erasmus+?

Ano. Program Erasmus+ nabízí tuto možnost i čerstvým absolventům. Účastník nicméně musí být vybrán svou domácí vysokou školou ještě za doby posledního roku studia. Praktická stáž musí být dokončena nejpozději do jednoho roku od absolvování vysoké školy. Minimální délka trvání stáže je 2 měsíce, maximálně pak 12 měsíců. Do doby trvání stáže se započítává i případná předchozí účast na mobilitách programu Erasmus, které student absolvoval ve stejném studijním cyklu (tzn. v cyklu, ve kterém končí vysokou školu). Student totiž může absolvovat studijní pobyt či praktickou/absolventskou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský).

Pozn.: Vysoká škola také může v návaznosti na své vnitřní předpisy a strategii internacionalizace rozhodnout, že nebude podporovat aktivitu absolventských stáží, ale bude v rámci programu Erasmus+ dávat prioritu mobilitám studentů.