Odvolání

30. 11. 2021

Lze se proti rozhodnutí o výsledku vyhodnocení žádosti o financování z programu Erasmus+ odvolat?

Ano, proti rozhodnutí o výběrovém řízení má předkladatel možnost se do 15 dní od doručení rozhodnutí odvolat, a to písemně na adrese Ombudsman, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1, nebo elektronicky na e-mailové adrese: ombudsman@dzs.cz. Za účelem podání odvolání doporučujeme vyplnit formulář žádosti o přezkoumání výsledků hodnotícího procesu v rámci programu Erasmus+, který naleznete ZDE.