Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Kontakty

Ing. Jana Burešová Oddělení vysokoškolských mobilit a projektů (mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi)

E-mail:
janaburesovadzscz
Telefon:
+420 221 850 603

Ing. Olga Heclová Oddělení vysokoškolských mobilit a projektů (mobility mezi programovými zeměmi)

E-mail:
olgaheclovadzscz
Telefon:
+420 221 850 607

Ing. Josef Heriban Oddělení vysokoškolských mobilit a projektů (mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi)

E-mail:
josefheribandzscz
Telefon:
+420 221 850 614

Ing. Roman Klepetko vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů

E-mail:
romanklepetkodzscz
Telefon:
+420 221 850 601

Mgr. Terezie Kracíková oddělení vysokoškolských mobilit a projektů (mobility mezi programovými zeměmi)

E-mail:
tereziekracikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 602

Mgr. Helena Pintová Oddělení vysokoškolských mobilit a projektů (mobility mezi programovými zeměmi)

E-mail:
helenapintovadzscz
Telefon:
+420 221 850 606

PaedDr. Rudolf Šindelář vedoucí sekce vysokoškolského a celoživotního vzdělávání

E-mail:
rudolfsindelardzscz
Telefon:
+420 221 850 600

Ing. Jakub Tesař vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání

E-mail:
jakubtesardzscz
Telefon:
+420 221 850 610