Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Metodika k vyšším mocem KA103 a KA107

Publikováno: 19. 11. 2020

V sekci Dokumenty a formuláře byla zveřejněna Metodika pro plánování a realizaci mobilit KA103, KA107 a pro uznávání vyšší moci Covid-19 podle pravidel platných po 1.7.2020. Metodika je určena koordinátorům Erasmus+ ve vysokoškolském sektoru.