Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi Výzva 2015

2. kolo výzvy 2015: až do 24. 9. 2015 je možné podávat nové žádosti pro regiony Země jižního Středomoří a Západní Balkán

Pro následující země mohou být ve druhém kole předkládány žádosti v aktivitě KA1 Mezinárodní kreditová mobilita:

  Celkem    541 208
Region Instrument Způsobilé partnerské země Rozpočet v EUR (2015)
3 ENI - Země jižního Středomoří* Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko 269 395
1 IPA - Západní Balkán Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko  271 813

* min. 90 % incoming max. 10 % outgoing - toto rozdělení na úrovni vysokoškolských institucí je pouze indikativní

Žádost o financování mobilit s partnerskými zeměmi předkládá vysokoškolská instituce z programové země své příslušné národní agentuře. Žádost se podává jedna za celou instituci a může obsahovat mobility do jednoho nebo více regionů. Žádost musí splňovat formální kritéria a dále bude posuzována podle výběrových kritérií stanovených v Příručce programu Erasmus+ a dle Příručky pro hodnotitele. Pro druhé výběrové kolo platí stejná pravidla, která platila v prvním kole (s termínem 4. března 2015). Dodatečná národní kritéria nejsou pro rok 2015 uplatňována.

Instituce z programové země musí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Před mobilitou musí být uzavřena s partnerskou institucí meziinstitucionální dohoda.

Předkládat žádosti mohou jak vysokoškolské instituce, které ještě žádost nepodávaly, tak instituce, které byly úspěšné v prvním kole podávání žádostí, i instituce, které žádaly v prvním kole a úspěšné nebyly.

Termín pro přijímání žádostí je 24. 9. 2015 do 12 hod. (bruselského času).

Délka trvání projektu musí být 16 měsíců.

Formulář žádosti bude k dispozici v nejbližší době. Jakmile bude technicky možné žádosti předkládat, budeme Vás informovat na těchto stránkách.

Mezinárodní kreditová mobilita

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Finanční podpora složená z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI) může být přidělena na studijní pobyty studentů a na mobility zaměstnanců.

Podporovány jsou:

  • Mobility studentů na studijní pobyty – v délce 3 až 12 měsíců
  • Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce

Výše stipendií a grantů platných pro výzvu 2015

  • Přijíždějící studenti do ČR: 800 EUR / měsíc
  • Vyjíždějící studenti z ČR: 650 EUR / měsíc
  • Přijíždějící zaměstnanci do ČR: 140 EUR / den (1.-14. den); 98 EUR / den (15.-60. den)
  • Vyjíždějící zaměstnanci z ČR: 160 EUR / den (1.-14. den); 112 EUR / den (15.-60. den)

K pobytovým nákladům se připočítává ještě příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Termíny:

  • Termín pro první kolo podávání žádostí byl 4. březen 2015 12:00 bruselského času
  • Termín pro druhé kolo podávání žádostí je 24. září 2015 12:00 bruselského času

Dokumenty a zdroje

Formulář žádosti pro 2. kolo předkládání žádostí KA107 (formulář otevírejte ve verzi Adobe Acrobat Reader 2015.007 či starší) 

Formulář žádosti pro KA107 - vzor

Erasmus+ Programme Guide (možno nalézt kritéria eligibility a kvality)

Mezinárodní kreditová mobilita FAQ

Guidelines for Experts on Quality Assessment

Cíle a priority EU

 

Rozpočet a kvóty pro Českou republiku pro 1. kolo Výzvy 2015

Region Instrument Způsobilé partnerské země Rozpočet v EUR (2015) Počet mobilit Podmínky
3 ENI - Země jižního Středomoří Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko 682 181  109

 min. 90 % incoming max. 10 % outgoing

2 ENI - Země východního partnerství Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina (území uznané mezinárodním právem)

515 264

 82  min. 90 % incoming max. 10 % outgoing
4 ENI & PI - Rusko Rusko (území uznané mezinárodním právem)  319 496  51  bez podmínek
8 DCI - Latinská Amerika Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

144 438

 23  incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci
6 DCI - Asie Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Čína, KLDR, Indie, Indonésie, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Pákistán, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam  444 148  71  incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci
7 DCI - Střední Asie Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán  124 939  20  incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci
10 DCI - Jižní Afrika Jižní Afrika  40 443  6  incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci
1 IPA - Západní Balkán Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko  576 792  92  bez podmínek
13 PI - Severní Amerika Kanada, Spojené státy americké

137 217

 22  bez podmínek
13 PI - Ostatní průmyslové země Austrálie, Brunej, Hong Kong, Japonsko, Korejská republika, Makao, Nový Zéland, Singapur, Tchaj-wan  145 589  23  bez podmínek
  Celkem   3 130 507 501  

Pozn.: Model kalkuluje s šestiměsíční délkou mobility, započteny jsou cestovní náklady a náklady na organizaci mobilit.

 

 

Ke stažení

Quick Reference Guide_Oct2015.pdf PDF 08.10.2015 506128 B
KA1_KA107_A_1.04_EN_PROD.pdf PDF 23.07.2015 262417 B