Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi Výzva 2016

2. kolo výzvy 2016:

Do 15. 9. 2016 je možné podávat nové žádosti pro region Země jižního Středomoří

Pro následující země mohou být ve druhém kole předkládány žádosti v aktivitě KA1 Mezinárodní kreditová mobilita:

  

  Region  

           
  

Instrument 

  
  

Způsobilé partnerské země

  
  

 Rozpočet v EUR (2016) 

                                   

3

 ENI - Země jižního Středomoří   

 Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko 

 107 431 

Žádost o financování mobilit s partnerskými zeměmi předkládá vysokoškolská instituce z programové země své příslušné národní agentuře. Žádost se podává jedna za celou instituci a může obsahovat mobility do jednoho nebo více regionů. Žádost musí splňovat formální kritéria a dále bude posuzována podle výběrových kritérií stanovených v Příručce programu Erasmus+ a dle Příručky pro hodnotitele. Pro druhé výběrové kolo platí stejná pravidla, která platila v prvním kole (s termínem 2. února 2016). Dodatečná národní kritéria nejsou pro rok 2016 uplatňována.

Instituce z programové země musí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Před mobilitou musí být uzavřena s partnerskou institucí meziinstitucionální dohoda.

Předkládat žádosti mohou jak vysokoškolské instituce, které ještě žádost nepodávaly, tak instituce, které byly úspěšné v prvním kole podávání žádostí, i instituce, které žádaly v prvním kole a úspěšné nebyly.

Termín pro přijímání žádostí je 15. 9. 2016 do 12 hod. (bruselského času).

Délka trvání projektu musí být 16 měsíců.

 

Mezinárodní kreditová mobilita

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Finanční podpora složená z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI, EDF) může být přidělena na studijní pobyty studentů a na mobility zaměstnanců.

Podporovány jsou:

 • Mobility studentů na studijní pobyty – v délce 3 až 12 měsíců
 • Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce

Výše stipendií a grantů platných pro výzvu 2016

 • Přijíždějící studenti do ČR: 800 EUR / měsíc
 • Vyjíždějící studenti z ČR: 650 EUR / měsíc
 • Přijíždějící zaměstnanci do ČR: 140 EUR / den (1.-14. den); 98 EUR / den (15.-60. den)
 • Vyjíždějící zaměstnanci z ČR: 160 EUR / den (1.-14. den); 112 EUR / den (15.-60. den)

K pobytovým nákladům se připočítává ještě příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Termíny:

 • Termín pro první kolo podávání žádostí byl 2. února 2016 12:00 bruselského času

 • Termín pro druhé kolo podávání žádostí je 15. září 2016 12:00 bruselského času

Dokumenty a zdroje 

Formulář žádosti pro 2. kolo předkládání žádostí KA107

E-form KA107 mezinárodní kraditová mobilita 2016

Erasmus+ Programme Guide (možno nalézt kritéria eligibility a kvality)

Mezinárodní kreditová mobilita FAQ

Guidelines for Experts on Quality Assessment

Cíle a priority EU

Dos and don'ts for applicant higher education institutions

 

Rozpočet pro Českou republiku pro Výzvu 2016 

Region Instrument Způsobilé partnerské země Rozpočet v EUR (2016) Podmínky
3 ENI - Země jižního Středomoří Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko 687 164  bez podmínek
2 ENI - Země Východního partnerství Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina (území uznané mezinárodním právem) 519 028   bez podmínek
4 ENI & PI - Rusko Rusko (území uznané mezinárodním právem) 324 504   bez podmínek
8 DCI - Latinská Amerika Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela 147 852   incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci
6 DCI - Asie Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Čína, KLDR, Indie, Indonésie, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Pákistán, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam 454 646   incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci
7 DCI - Střední Asie Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán 127 892   incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci
10 DCI - Jižní Afrika Jižní Afrika  41 399   incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci
1 IPA - Západní Balkán Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko 587 342   bez podmínek
13 PI - Severní Amerika Kanada, Spojené státy americké 144 520   bez podmínek
13 PI - Ostatní průmyslové země Austrálie, Brunej, Hong Kong, Japonsko, Korejská republika, Makao, Nový Zéland, Singapur, Tchaj-wan  153 337  bez podmínek
11 EDF - Afrika, karibik a Pacifik Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, DR Kongo,  Cookovy ostrovy,  Džibutsko, Dominika, Dominikánská republika, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Fidži, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Pobřeží slonoviny, Jamaika, Keňa, Kiribati, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Maršálovy ostrovy, Mauritánie, Mauricius, Mikronésie, Mozambik, Namibie, Nauru, Niger, Nigérie, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Rwanda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Šalamounovy ostrovy, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Surinam, Swazijsko, Východní Timor, Tanzanie, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe 136 983   incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci
  Celkem   3 324 664   

min. 90 % incoming max. 10 % outgoing - toto rozdělení na úrovni vysokoškolských institucí je pouze indikativní

 

Zde jsou uvedeny geografické cíle stanovené pro mobilitu mezi programovými a partnerskými zeměmi na úrovni EU do roku 2020:

 • s rozvojovými zeměmi Asie a Latinské Ameriky: 25 % mobilit by měly být realizováno s nejméně rozvinutými zeměmi v regionech. Těmi jsou tyto země:
 • Pro Asii: Afghánistán, Bangladéš, Kambodža, Laos, Nepál, Bhútán a Myanmar;
 • Pro Latinskou Ameriku: Bolívie, Salvador, Guatemala, Honduras a Paraguay;
 • ne víc než 30 % rozpočtu, která je určený pro Asii, by mělo být použito na mobility s Čínou a Indií;
 • a ne více než 35 % rozpočtu, který je určený pro Latinskou Ameriku, by mělo být použito na mobility v Brazílii a Mexiku.

na úrovni vysokoškolských institucí je pouze indikativní

 

Ke stažení

KA1_KA107_A_2.02_EN_PROD.pdf PDF 08.07.2016 269700 B
E-form KA107 mezinárodní kraditová mobilita 2016.pdf PDF 01.12.2015 269037 B