Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Online TCA: Cesta k implementaci nástrojů iniciativy European Student Card (ESC)

Tato série seminářů bude zaměřena na nástroje digitální administrace mobiit, které jsou vyvíjeny ve spolupráci Evropské komise a European University Foundation (EUF) a volně dostupné vysokoškolským institucím, které nemají vlastní systém pro administraci mobilit, který by mohly propojit se sítí EWP.

Semináře postihnou problematiku autentifikace studentů v Erasmus Without Paper network nebo přihlašování se škol do EWP Dashboard a praktické ukázky administrace meziinstitucionálních smluv a mobilit ve světle nového release OLA 3.0. Očekáváme účast z řad zaměstnanců mezinárodních oddělení, kteří se administrací mobilit na svých institucích zabývají, případně dedikovaných projektových manažerů a pracovníků IT. Tyto online webináře pořádáme ve spolupráci se slovenskou národní agenturou SAAIC. Na Slovensku v současné době jsou skoro všechny vysokoškolské instituce již přihlášeny do nástroje EWP Dashboard a s ním připojeny do sítě EWP. V České republice je poměrný počet škol úspěšně přihlášených do EWP Dashboard nižší, je však známá dobrá praxe maximálního využití jeho funkcionalit. Sdílení praxe tak může významně ulehčit práci na mezinárodních odděleních v digitální transformaci programu Erasmus+ a jeho následníka. V následujících týdnech budeme aktualizovat program i vzhledem ke změně formátu a spuštění provozu OLA 3.0 s navazující konferencí, kde OLA 3.0 bude oficiálně představen.

 

REGISTRACI proveďte nejpozději do 30. 11. 2020 ZDE

Místo konání:

ONLINE

Začátek akce: 2. 12. 2020 10:00

Konec akce: 2. 12. 2020 15:00

Kapacita: 200

Zpět na detail aktivity