Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Příklady organizací, které se mohou zapojit do programu Erasmus+ pro vysoké školy

Mobilita studentů na praktickou stáž:

 • vysílající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE
 • přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž bylo uděleno ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Touto organizací může například být:
  • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
  • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
  • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
  • výzkumná instituce nebo nadace
  • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
  • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
  • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby

Mobilita zaměstnanců na výukový pobyt:

 • přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE
 • vysílající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž bylo uděleno ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Touto organizací může například být:
  • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
  • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
  • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
  • výzkumná instituce
  • nadace
  • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
  • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
  • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby