Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Seminář pro hodnotitele programu Erasmus+: KA1 Mezinárodní kreditová mobilita (VŠ sektor)

Seminář pro hodnotitele programu Erasmus+: KA1 Mezinárodní kreditová mobilita (VŠ sektor)

Seminář je určen pro hodnotitele projektů v aktivitě KA107 z Výzvy 2020 a bude se konat v sobotu 15. února 2020 od 9:30 – 14:30 hod v Rezidenci Dlouhá (Dlouhá 17, Praha 1).

Program:

9:30-10:00     Registrace

10:00 - 12:00 Organizační záležitosti

                       Program Erasmus+

                       Priority, cíle, charakteristika KA107

                       Praktické pokyny pro hodnocení

                       On-line nástroj pro hodnocení OEET

                       Test

12:00 - 12:50  Oběd

12:50 - 14:00  Diskuse ke zkušební žádosti

14:00 - 14:30  Závěrečné shrnutí, dotazy, zakončení semináře

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Začátek akce: 15. 2. 2020 11:31

Konec akce: 15. 2. 2020 11:31

Kapacita: 25

Zpět na detail aktivity