Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Soutěž Erasmus Label 2017

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor Programu Erasmus+, jehož součástí je i program Erasmus, vyhlašuje dne 17. 5. 2017 devátý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma:

„Erasmus včera a dnes

Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné zážitky účastníků programu Erasmus. Vítězové soutěže budou oceněni.

Výzvu a konkrétní podmínky naleznete zde.

Přihláška do soutěže je ke stažení zde.

 

Své přihlášky a příspěvky zasílejte nejpozději do 30. 9. 2017 na e-mail: erasmus@naep.cz nebo poštou na adresu Domu zahraniční spolupráce (program Erasmus).

 

Zaslané příspěvky budou hodnoceny externími hodnotiteli na základě těchto kritérií:

Kritérium obsahové

  • Odkaz k programu Erasmus
  • Nápaditost, myšlenka
  • Vtip
  • Poselství pro další zájemce o program Erasmus

Kritérium formální

  • Dodržení podmínek soutěže uveřejněné ve Výzvě

Fotogalerie

Zpět na detail aktivity