Výzva na Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na období 2021-2027

Publikováno: 18. 2. 2020

Chtěli bychom Vás informovat, že byla již zveřejněna výzva pro podání žádosti o Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE) pro novu fázi programu Erasmus+ na období 2021-2027.

Vlastnictví listiny programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) v nové fázi programu bude představovat, podobně jako současná listina ECHE, nezbytnou podmínku pro každou vysokoškolskou instituci, která se bude chtít zapojit do projektů mobilit ve vzdělávání jednotlivců v nové fázi programu Erasmus+ po celou dobu jejího trvání.

Veškeré informace, včetně žádosti o ECHE, která je relevantní pro Vaši instituci, naleznete pod následujícími odkazy:

Odkaz pro částečnou proceduru žádosti o listinu ECHE.
Odkaz pro úplnou proceduru žádosti o listinu ECHE.

Aktuální seznam držitelů listiny ECHE naleznete zde.

V případě, že Vaše instituce nebyla zařazena do žádné z výše zmíněných procedur, kontaktujte nás na erasmus@dzs.cz.