Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
5. 1. 2020 Prezentace pro žadatele (Výzva 2020) pdf V prezentaci naleznete informace k finančním pravidlům projektů mobility osob (KA1) a projektů strategických partnerství (KA2).
5. 1. 2020 Prezentace pro žadatele (Výzva 2020) pdf V prezentaci naleznete kritéria pro předložení žádostí KA1 a KA2 a informace k webovým formulářům žádostí.
5. 1. 2020 Prezentace pro žadatele (Výzva 2020) pdf V prezentaci naleznete souhrnné informace o klíčových aktivitách KA1 (projekty mobility osob) a KA2 (projekty strategických partnerství), o registračním portálu a o platformě EPALE.
30. 11. 2018 Prezentace pro žadatele (Výzva 2019) pdf V prezentaci naleznete finanční pravdila pro předkládání žádostí Projektů mobility osob a Strategických partnerství. 
30. 11. 2018 Prezentace pro žadatele Výzva 2019 pdf V prezentaci naleznete kritéria hodnocení žádostí a návod k vyplnění webových formulářů žádostí. 
30. 11. 2018 Prezentace pro žadatele Výzva 2019 pdf V prezentaci naleznete informace o programu Erasmus+, Projektech strategických partnersví a mobilit osob a Účastnickém portálu. 
7. 9. 2016 2016 Příloha III Finanční a smluvní pravidla pdf Draft českého překladu – Příloha III Finanční a smluvní pravidla pro rok 2016
22. 12. 2015 Prezentace – Finanční pravidla Erasmus+ (Výzva 2016) pdf Prezenatce pro žadatele – Finanční pravidla programu Erasmus+  (KA1 i KA2)
22. 12. 2015 Prezentace EPALE pdf Elektronická platforma pro vzdělavatele dospělých EPALE
17. 7. 2015 2015 GS Příloha IV KA104 file PŘÍLOHA IV grantové smlouvy – VZOROVÉ SMLUVNÍ DOKUMENTY (Účastnická smlouva pro mobilitu pracovníků ve vzdělávání dospělých + Dohoda o mobilitě vzdělávání dospělých)