Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Evropská jazyková cena Label

Publikováno: 30. 3. 2020

Vážení realizátoři projektů,

dokončujete, nebo jste už dokončili projekt zaměřený na rozvoj jazykového vzdělávání? Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že do 13. 4. můžete Váš projekt přihlásit do Evropské jazykové ceny Label.

Cenu Label vyhlašuje již podevatenácté Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cenu lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů pro rok 2020 a odpovídají jedné z evropských nebo národních priorit pro letošní ročník.

 

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

 

Podrobnosti naleznete také v souborech níže. 


Ke stažení

Label 2020.pdf PDF 30.03.2020 252669 B