Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

FAQ

Co dělat, když se žádost nechce otevřít?

Zobrazit odpověď

Co je číslo PIC a kde ho mohu získat?

Zobrazit odpověď

Jak často mohu žádat o grant na projekt v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých – Klíčová akce 1?

Zobrazit odpověď

Jak předejít technickým problémům při odesílání žádostí?

Zobrazit odpověď

Jakou verzi Adobe reader je potřeba mít nainstalovanou k vyplnění žádosti?

Zobrazit odpověď

Jaký je rozdíl mezi datem začátku projektu a datem začátku aktivit?

Zobrazit odpověď

Je nutné se před podáním žádosti někde registrovat?

Zobrazit odpověď

Jsme nově založená organizace, můžeme žádat o grant?

Zobrazit odpověď

Kde může organizace nalézt partnerské organizace pro Projekt mobility osob?

Zobrazit odpověď

Kde najdu žádost o grant a jak ji vyplním?

Zobrazit odpověď