Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

FAQ

Lze se proti rozhodnutí o výběrovém řízení odvolat?

Zobrazit odpověď

Může naše organizace předložit žádost, když už má schválený jeden běžící mobilitní projekt?

Zobrazit odpověď

Může podat žádost o grant OSVČ?

Zobrazit odpověď