Jak často mohu žádat o grant na projekt v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých – Klíčová akce 1?

30. 11. 2020

Jak často mohu žádat o grant na projekt v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých – Klíčová akce 1?

O grant lze žádat jednou v každé Výzvě vydané Evropskou komisí, tzn. jednou za rok.

Za určitých podmínek je však současně možné podávat i žádosti v jiných oblastech programu Erasmus+.