Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Informační seminář k předkládání žádostí v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých (Výzva 2020)

Dům zahraniční spolupráce pořádá v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých informační seminář pro předkladatele žádostí v sektoru vzdělávání dospělých - Výzva 2020.


 

 

 

Na semináři Vám představíme možnosti, jak se zapojit do programu Erasmus+ v sektoru vzdělávání dospělých, vysvětlíme Vám finanční pravidla projektů, postup pro předkládání projektových žádostí, formální i kvalitativní kritéria hodnocení a v neposlední řadě se dozvíte novinky vztahující se k elektronické platformě EPALE, která je určena pro vzdělavatele a další zainteresované osoby z oblasti vzdělávání dospělých. O cenné zkušenosti se s vámi rovněž podělí zástupci organizace, kteří v rámci programu Erasmus+ již projekt úspěšně zrealizovali.  

Na předběžný program semináře se můžete podívat ZDE.

Na seminář se, prosíme, registrujte prostřednictvím registračního formuláře ZDE. 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce

Zasedací místnost Safír (přízemí)

Na Poříčí 1035/4

Praha 1

Začátek akce: 9. 12. 2019 09:30

Konec akce: 9. 12. 2019 14:30

Kapacita: 30

Zpět na detail aktivity