Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Informační seminář pro organizace končících projektů KA1 (Výzva 2017 a 2018)

Dům zahraniční spolupráce pořádá seminář pro organizace realizující dvouleté Projekty mobility osob (Výzva 2017) a jednoleté Projekty mobility osob (Výzva 2018).

Obsahem semináře budou instrukce k ukončení projektu, vypracování závěrečné zprávy prostřednictvím IT nástroje databáze Mobility Tool+, proces kontroly závěrečných zpráv a vykazování.

Předběžný program semináře naleznete ZDE.

Cestovní náklady spojené s dopravou na seminář je možné uhradit z přiděleného grantu, konkrétně z nákladů na organizaci.

Nezapomeňte se, prosíme, na seminář registrovat prostřednictvím registračního formuláře níže nejpozději do 17. května. 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce

Zasedací místnost Vltavín (2. patro)

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Začátek akce: 20. 5. 2019 10:00

Konec akce: 20. 5. 2019 14:00

Zpět na detail aktivity