Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Informační seminář pro organizace schválených projektů KA1 (výzva 2019)

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační seminář pro řešitele projektů mobility osob předložených v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých ve Výzvě 2019.

Obsahem semináře bude shrnutí všeho nového v programu Erasmus+, představní výsledků prvního výběrového kola, seznámení s právy a povinnostmi smluvních stran vyplývajících z grantové smlouvy, vysvětlení finančních pravidel projektu, online nástroje Mobility tool sloužícího k monitoringu projektu a předkládání zpráv a sdílení novinek elektronické platformy EPALE určené pro vzdělavatele dospělých. Část semináře bude věnována i Vašim dotazům. Program semináře naleznete ZDE.

Na seminář se, prosíme, zaregistrujte prostřednictvím registračního formuláře níže nejpozději do 12. 6. 2019.

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

 

 

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce

Zasedací místnost Vltavín (2. patro)

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Začátek akce: 13. 6. 2019 10:00

Konec akce: 13. 6. 2019 13:30

Kapacita: 30

Zpět na detail aktivity