Národní cena kariérového poradenství již podvanácté

Publikováno: 29. 4. 2020

Centrum Euroguidnace vyhlašuje 12. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství

Motto letošního ročníku"Jde to i na dálku"  

V tomto roce bychom rádi sesbírali co nejvíce příkladů dobré praxe v oblasti e-poradenství, různých online forem poradenství, rozvoje kariérových kompetencíaktivit s využitím ICT, internetu a sociálních sítí.

Kdo se může do soutěže přihlásit:  

Zapojit se mohou organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další). 

Podrobné informace a také přihlášku naleznete ZDE