Odborná pracovní skupina sektoru vzdělávání dospělých

Publikováno: 10. 6. 2020

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje výzvu k zapojení do odborné pracovní skupiny sektoru vzdělávání dospělých.

 

Záměrem je vytvořit podpůrnou skupinu pro práci DZS, která nám umožní získat bližší kontakt s terénem a širokým spektrem zainteresovaných osob. Cílem je diskuse o aktuálních tématech a koordinace aktivit v oblasti podpory mezinárodního vzdělávání v sektoru vzdělávání dospělých (VD), networking za účelem zvýšení informací k chodu organizací a institucí vzdělávajících dospělé a dalších organizací aktivních v oblasti formálního i neformálního vzdělávání dospělých, získání zpětné vazby a konzultace k odborným tématům. Mezi taková témata patří např. bariéry v administraci projektů, praktické řízení projektů a monitoring, internacionalizace, aktivity mimo Erasmus+, další zdroje financování, priority nového programu a jejich naplnění, akreditace organizací, role platformy EPALE ve vzdělávání dospělých, digitalizace, virtuální mobility. Výstupy z jednání pracovních skupin využije DZS ke zkvalitnění poskytované podpory žadatelům o granty a realizátorům projektů mezinárodní spolupráce ve vzdělávání dospělých.

Složení odborné pracovní skupiny bude kombinací stálých členů a hostů s relevantními zkušenostmi ve vztahu ke vzdělávání dospělých podle vyhlášeného tématu setkání. Setkání této skupiny je plánováno pololetně, první setkání proběhne v září 2020.

Jak se stát členem odborné pracovní skupiny? Hlásit se mohou zástupci managementu organizací vzdělávajících dospělé, koordinátoři mezinárodních projektů, lektoři dalšího vzdělávání, hodnotitelé programu, přímí účastníci programu Erasmus+, zástupci institucí s rozhodovací pravomocí, zástupci zaměstnavatelů a zástupci asociací a organizací zaměřených na vzdělávání dospělých.

Při výběru budou zohledněna následující kritéria: vzdělání a zkušenosti ve vzdělávání dospělých, rozsah zkušeností s realizací nebo přímou účastí v projektu v oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání dospělých, region, obor vzdělávání, zkušenost s hodnocením projektů v oblasti mezinárodní spolupráce, praktická zkušenost s aktivitami programu Erasmus+ v sektoru vzdělávání dospělých.

Zájemci o činnost v odborné pracovní skupině mohou zasílat svůj zájem na e-mail jitka.morcusova@dzs.cz. Termín pro zaslání je 31. 7. 2020. Do e-mailu přiložte Vaše CV a stručný motivační dopis, ve kterém popište motivaci a přínos k činnosti této skupiny, popř. uveďte vaše přednosti dle kritérií výše (v případě, že nejsou specifikována v CV).