Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

POZOR změna termínu pro předložení žádostí projektů mobility osob

Publikováno: 2. 2. 2020

Termín pro předložení žádostí o projekty mobility osob ve výzvě 2020 se posouvá! Nový termín pro podávání žádostí je 11. 2. 2020 do 12:00 bruselského času.