Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Seminář pro knihovny k programu Erasmus+

Informační seminář pro knihovny - předběžný zájem zúčastnit se. 

Vážená paní, vážený pane, 

pokud pracujete v knihovně a měl/a byste zájem zúčastnit se informačního semináře k programu Erasmus+ určeného pouze pro knihovny, zaregistrujte se prosím níže. Budme Vás s předstihem informovat o datu a místu konání semináře. Předpokládaný termín je listopad/prosinec 2019.

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

Začátek akce: 1. 11. 2019 15:04

Konec akce: 16. 12. 2019 15:04

Zpět na detail aktivity