Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Termín pro předložení žádosti (Projekty mobility osob)

Termín pro předložení žádostí byl prodloužen na 12. 2. 2019 (12:00 poledne).

Termín: 12. 2. 2019 12:00

Zpět na detail aktivity