Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách - kulatý stůl Euroguidance

Centrum Euroguidance srdečně zve na kulatý stůl

„Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách“

Akce je otevřena všem zájemcům o téma, pracovníkům škol, přímo řízených a neziskových organizací, zástupcům státní správy a samosprávy, kariérovým poradcům a dalším.

Účast je bez poplatku.

Registrační formulář naleznete zde

Program

10:30 – 11:00  Registrace

11:00 – 12:30  Prezentace a diskuse  

  • Arnošt Veselý (FSV UK) – Kontext vize vzdělávací politiky ČR 2030+
  • Petr Hlaďo (FF MU) – Potřeba kariérového vzdělávání - náměty z výzkumu
  • Iva Kirovová  (VŠB TUO) – Lze facilitovat kariérový rozvoj? Možnosti, souvislosti a zkušenosti.
  • Petr Chaluš (Euroguidance, DZS) – Evropské inspirace k rozvoji kariérového vzdělávání v českém kurikulu

12:30 – 13:00  Přestávka

13:00 – 14:30  Pokračování diskuse k vizi rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

14:30 – 15:00  Shrnutí, doporučení a závěr

Akce probíhá v partnerství s Národní poradenským fórem a Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.

Koná se v rámci Týdne inovací 2019 a jako součást veřejné diskuse k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Více o akci zde

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce,

Na Poříčí 1035/4, Praha 1


zasedací místnost Vltavín, 2. patro

Začátek akce: 23. 5. 2019 11:00

Konec akce: 23. 5. 2019 15:00

Zpět na detail aktivity