FAQ VÝJEZDY A PROJEKTY

Publikováno: 7. 4. 2020

V OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19

AKTUÁLNÍ POKYNY PRO ERASMUS+

A EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

Informace na samostatné stránce https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/covid/