Erasmus+ a koronavirus FAQ

Publikováno: 17. 3. 2020

 

Jsem nyní na Erasmu+ v zahraničí. Musím se vrátit do ČR?

  • Všem účastníkům Erasmu+ bylo doporučeno, aby zvážili návrat do ČR. Rozhodnutí je ale na Vás. Pokud se rozhodnete v zahraničí setrvat, činíte tak na vlastní odpovědnost a s rizikem, že po ukončení činnosti komerčních letů může být pro místní zastupitelský úřad (ZÚ) obtížné zajistit cestu domů. K repatriaci ZÚ přistupuje až poté, kdy již není možné využít komerčních letů. V případě, že jste v zahraničí v karanténě, musíte se také řídit pokyny místních úřadů.

Zůstávám na Erasmu+ v zahraničí. Budu mít dál nárok na stipendium?

  • Pokud vaše hostitelská škola potvrdí, že probíhala výuka distanční/on-line formou a studium Vám potvrdí, máte nárok na stipendium po celou dobu setrvání na studijním, nebo pracovním pobytu v zahraničí. 

Jak je to s grantem Erasmus+ při předčasném návratu ze zahraničí v důsledku epidemie COVID-19? 

  • Jednotná evropská pravidla uvádějí, že grant slouží pro zvýšené náklady za studium v zahraničí. Pokud se tedy student vrátí do domovské země, grant je o dobu trávenou v České republice adekvátně krácen. 
  • V případě vyšší moci, kterou koronavirus je, lze uhradit i vícenáklady (letenka, nestornovatelné ubytování atd.) spojené s předčasným návratem. 
  • Pravidla zatím neřeší distanční výuku v domovské zemi a možnost ponechání grantu i na toto období. Tuto problematiku už řešíme s Evropskou komisí. 

 

Zde budeme postupně zveřejňovat nové informace. 

S konkrétními dotazy se prosím obracejte přímo na vaši domácí vysokou školu. 

Zdroj: https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/erasmus-a-koronavirus-faq/