Mimořádná opatření

Publikováno: 11. 3. 2020

Doporučení pro organizátory
a účastníky programu Erasmus+

Zdroj: https://www.dzs.cz/file/9008/TZ%20Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20programy%20a%20mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD!.pdf