O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Absolventi pobytů Erasmus 2004–2012

Období realizace: 2013


Respondenti: Absolventi studijního pobytu nebo pracovní stáže Erasmus realizovaných v letech 2004 až 2012


Cílem studie bylo v souhrnné podobě získat základní informace o realizovaných pobytech Erasmus v období let 2004–2012, a to s využitím elektronického dotazníku určeného absolventům těchto pobytů. Kromě toho studie mapuje finanční zabezpečení absolventů během pobytu, jejich jazykovou přípravu a motivační aspekty zahraničního výjezdu. Studie byla realizována v rámci předchozího „Programu celoživotního učení".

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Henebergová

Lucie Neubertová

 

Ke stažení

Absolventi pobytů Erasmus 2004-2012.pdf PDF 21.01.2016 691817 B