O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

COVID-19: Aktuální informace k programům Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

Aktualizováno 16. 2. 2020

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 dochází ke změnám v realizaci projektů finančně podpořených z programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Současně jsou přijímána v České republice i v zahraničí opatření, která ovlivňují realizaci projektů. Držitelé grantů se mohou ocitnout ve složitých situacích, proto Dům zahraniční spolupráce v roli národní agentury pro uvedené programy průběžně aktualizuje informace pro příjemce grantů. 

S dotazy ke konkrétním projektům se obracejte na svého konzultanta v DZS podle sektoru a typu projektu nebo pošlete dotaz na adresu info@dzs.cz.

 

Informace pro koordinátory projektů

 

Informace pro účastníky mobilit

Varianty pokračování studentských vysokoškolských mobilit v přehledné infografice ukazují různé situace a dopady na finanční podporu výjezdů

FAQ pro účastníky mobilit je soubor často kladených otázek a odpovědí na dopad pandemie COVID-19 na mezinárodní mobility. 

 Často kladené otázky a odpovědi určené pro zahraniční studenty najdete na stránce Study in the Czech republic

 

Výjezdy do zahraničí – aktuální možnosti

V naší mapě najdete země, které umožňují vstup cizinců - označené zelenou barvou, a země, do kterých v tuto chvíli vyjet nejde  – označeny červeně.
Mapu aktualizujeme několikrát týdně. Informaci vždy ověřte ještě na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Situace v jednotlivých zemích se dynamicky mění.
Před plánovaným výjezdem se také spojte s příslušnou zahraničí školou, nebo institucí a ověřte, zda probíhá výuka a jaké jsou aktuální podmínky. 

Zahraniční výjezdy žáků, studentů, pedagogických, nepedagogických, akademických, neakademických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání financované z programů administrovaných DZS je možné plánovat, popř. i realizovat, pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, kde se má daná mobilita uskutečnit. 

 

 


 

Ke stažení