O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Dopad zahraničních stáží na žáky, studenty a absolventy odborných škol (VET Tracer Study)

Období realizace: říjen 2018–dosud
Respondenti: žáci, studenti a absolventi odborných škol zapojení do programu Erasmus+ či jeho předchůdců v letech 2007-2018

Česká republika se jako jedna z 11 zemí zapojila do studie ke zhodnocení dopadů praktické stáže v zahraničí na pracovní uplatnění účastníků mobility. Cílem bylo identifikovat odborné dovednosti a kompetence získané díky mobilitě a zjistit, zda se rozvinuté dovednosti staly užitečnými na trhu práce. Výzkum byl realizován ve třech etapách: online dotazníkové šetření, fokusní skupiny pro současné studenty odborných škol a individuální hloubkové rozhovory pro absolventy.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Ivan Brhlík