O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Dopady programu Erasmus + na jednotlivce

Období realizace: říjen 2018
Respondenti: Účastníci ze všech 5 sektorů (pracovníci ze sektoru školního vzdělávání a VET; žáci ze sektoru VET; mládež; pracovníci s mládeží a pracovníci ve vzdělávání dospělých; vysokoškolští studenti; zaměstnanci ve vysokoškolském sektoru), bývalí účastníci (studenti, kteří se zúčastnili před 10 lety v rámci programu Socrates) a současní vysokoškolští studenti, kteří se programu nezúčastnili (a nemají to v úmyslu).

Kvalitativní studie sledovala dopady programu Erasmus + na účastníky ve všech sektorech. Bylo realizováno 8 fokusních skupin, které zkoumaly bariéry a pozitivní i negativní dopady na individuální úrovni. Cílem také bylo porozumět motivacím účastníků zahraničních mobilit, ale i důvodům těch studentů, kteří se žádné zahraniční mobility neúčastnili.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Ivan Brhlík

Ke stažení

Impact of Erasmus+ on individuals.pdf PDF 31.07.2019 3066189 B
Dopad_programu_Erasmus+_na_jednotlivce_zprava.pdf PDF 31.07.2019 2941968 B