O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus Days 2019

Realizujete vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmus+? Podělte se o vaše zkušenosti a zážitky s ostatními. Zorganizujte akci pro vaši instituci či pro veřejnost a zapojte se do celoevropské kampaně Erasmus Days, která letos proběhne 10. - 12. října.

Znění české výzvy včetně instrukcí pro české organizátory najdete v přiloženém PDF
Vaši akci můžete následně registrovat na stránkách www.erasmusdays.eu

 

Cíle Erasmus Days:

  • propagace programu Erasmus+
  • šíření výsledků konkrétních vzdělávacích projektů
  • propojení aktivních realizátorů vzdělávacích projektů Erasmus+

 

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se mohou všichni aktivní realizátoři vzdělávacího projektu v rámci programu Erasmus+.

 

Pro koho je akce určená?

Akce může být otevřená široké veřejnosti, nebo určená konkrétnímu publiku. Aktivity mohou probíhat v instituci, ve venkovních prostorech nebo online. Mohou se skládat z formální i neformální části.

 

Jak může projektový den vypadat?

Program akce může organizátor naplánovat podle svých představ. Lze třeba uspořádat besedu, soutěž pro žáky, prezentace, koncert, výstavu, představení, seminář, sportovní akci, fotosoutěž na sociálních sítích, hackathon nebo jiné aktivity.

V roce 2018 ocenil Dům zahraniční spolupráce aktivitu "Dobrodružství s Erasmem" Mendelovy střední školy v Novém Jičíně. Škola postavila na náměstí v centru města velký stan a připravila zábavné aktivity pro zhruba 250 žáků základních škol i pro veřejnost. Fotografie z akcí si můžete prohlédnout ZDE.

 

Historie Erasmus Days

Kampaň iniciovala v roce 2017 francouzská národní agentura u příležitosti oslav 30. výročí vzniku programu Erasmus. V loňském roce se zapojila také Česká republika (a hned se zařadila mezi nejaktivnější země). Zatímco v roce 2017 se Erasmus Days zúčastnilo 11 evropských zemí, které zorganizovaly zhruba 650 akcí, v minulém roce se počet zapojených zemí zvýšil na 39 a akcí se konalo přes 1400. Letos převzala záštitu nad kampaní Evropská komise.

 

Kontakt:  erasmusdays@dzs.cz

 

Ke stažení: