Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus Days 2020

 Facebook_úvodní fotografie.jpg

 

Realizujete, nebo jste v nedávné době dokončili vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmus+? Podělte se o vaše zkušenosti a zážitky s ostatními. Zorganizujte akci pro vaši instituci či pro veřejnost a zapojte se do celoevropské kampaně Erasmus Days, která letos proběhne ve dnech 15. - 17. října. Vaši akci můžete následně registrovat na stránkách www.erasmusdays.eu.

 

Co je smyslem Erasmus Days?

Cílem oslav Erasmus Days je zviditelnit jednotlivé projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat o pozitivním přínosu pro všechny zapojené. Zvlášť letos by vzhledem k celosvětové situaci kvůli pandemii COVID-19 bylo hezké připomenout význam spolupráce, partnerství a solidarity, kterou mezinárodní programy podporují a přinášejí.

Pro organizátory je to příležitost sdílet dosažené úspěchy a zkušenosti s kolegy, účastníky i širokou veřejností. Je to také šance zviditelnit vaši instituci, která je zapojena do atraktivního mezinárodního programu a která je ve své činnosti inovativní a pokroková.

V neposlední řadě lze podle online interaktivní mapy na stránkách www.erasmusdays.eu zjistit, jaké aktivity se realizují jinde v Evropě, a případně navázat nové kontakty.

 

Kdo se může zapojit?

Do oslav se mohou přihlásit všechny typy škol od mateřských po vysoké, neziskové organizace zaměřené na vzdělávání mládeže nebo dospělých, úřady, firmy a další instituce, které v letošním roce realizují projekt s podporou programu Erasmus+, nebo které ho dokončili v roce 2019.

 

Jak se můžeme přihlásit?

Stačí vyplnit online formulář na stránkách www.erasmusdays.eu. Formulář najdete po kliknutí na červené tlačítko „I ORGANIZE“. Po zdárném vyplnění formuláře, dostanete potvrzení o vaší registraci. Registrace je v anglickém jazyce.

Online registrace bude spuštěna začátkem května a uzavřena těsně před termínem konání Erasmus Days. Po celou tuto dobu je možné vkládat nové akce.

Pokud zaznamenáte při vyplňování formuláře nějaké problémy, posílejte vaše dotazy na adresu erasmusdays@dzs.cz a společně je vyřešíme.

 

Jakou akci můžeme zorganizovat?

Forma i rozsah jednotlivých akcí je zcela ponechána na fantazii a možnostech jednotlivých organizací, které mohou své aktivity omezit na uzavřený okruh pozvaných hostů, nebo je otevřít široké veřejnosti.

Plánované aktivity mohou být např.: diskuse u kulatého stolu, semináře a workshopy, prezentace, online soutěže, divadelní nebo filmová představení, koncerty, sportovní akce, výstavy, ukázky inovativní výuky. Můžete se také více zaměřit na online aktivity jako webináře, streamování, příspěvky a soutěže na sociálních sítích.

Čím více akcí společně zorganizujeme, tím víc bude o Erasmus Days slyšet. Každá iniciativa (byť sebemenší) se počítá.

 

Co za účast v Erasmus Days získáme?

— možnost připojit se k celoevropským oslavám programu Erasmus+
— příležitost zviditelnit vaši instituci i aktivity, které v rámci programu Erasmus+ realizujete
— tištěné promo plakáty a digitální balíček Erasmus Days
— sadu ofrankovaných pohlednic „Děkuji“ pro distribuci po celé Evropě
— balíček promo předmětů (pouze pro prvních 15 registrovaných akcí v každém kraji ČR)

 

Jak získáme balíček promo předmětů?

— Balíček drobných promo předmětů pošle Dům zahraniční spolupráce organizátorům prvních 15 registrovaných akcí v každém kraji České republiky. 

— Registrací se rozumí úspěšné vyplnění online formuláře na stránkách www.erasmusdays.eu, a to nejpozději do konce června 2020. 

— Všem, kteří budou mít na promo balíček nárok, pošleme začátkem července potvrzení a také jednoduchý formulář, kde bude třeba vyplnit doručovací adresu, a odhad počtu účastníků akce.

— Balíčky budeme rozesílat v průběhu září, tak aby je všichni obdrželi nejpozději do konce září.

— V balíčku promo předmětů od nás získáte například kancelářské potřeby, slepé mapy Evropy, plátěné tašky s logem Erasmus Days a drobné odměny (čaje, tyčinky, čokoládky). DZS si však ponechává možnost jejich skladbu změnit.

 

Jak máme Erasmus Days propagovat?

Způsob propagace se bude odvíjet od typu akce, kterou se rozhodnete uspořádat. Informaci o vašem zapojení můžete sdílet na vašich webových stránkách, na sociálních sítích, nebo ve vlastních periodicích. Nebojte se také oslovit lokální či celonárodní média. Minulé ročníky ukázaly, že Erasmus Days jsou pro novináře atraktivní událostí.

Při publikování příspěvků na sociálních sítích nezapomeňte použít hashtag #ErasmusDays. Podle něj pak můžete vyhledávat, jaké akce pořádají jinde v Česku nebo v Evropě.

Fotografie nebo videa přímo z vaší akce můžete sdílet v události Erasmus Days 2020 na facebookové stránce Erasmus+ Česká republika. Stačí, když do diskuse přidáte vlastní příspěvek a nahrajete k němu fotografie. Případně můžete Facebook Erasmus+ Česká republika v příspěvcích na vašich sociálních kanálech tzv. zatagovat (@Erasmus+ Česká republika). 

 

Ke stažení

Erasmus Days_logo ceske 2.jpg JPG 28.04.2020 1869097 B
Erasmus Days_logo ceske.jpg JPG 28.04.2020 1867161 B
Instaram_stories.jpg JPG 28.04.2020 346660 B
Instagram_příspěvek.jpg JPG 28.04.2020 297173 B
Facebook_příspěvek.jpg JPG 28.04.2020 247173 B
Facebook_úvodní fotografie.jpg JPG 28.04.2020 114294 B
INFOBROŽURA_ErasmusDays.pdf PDF 28.04.2020 629847 B