O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Evropský sbor solidarity: motivace a bariéry

Období realizace: leden 2019–dosud
Respondenti: pracovníci organizací zapojených do programu Evropského sboru solidarity

Pomocí dotazníkového šetření jsou na seminářích pro úspěšné žadatele průběžně oslovováni pracovníci organizací, které se jako první zapojily do programu Evropský sbor solidarity. Jsou zjišťovány jejich obavy, bariéry v přípravě projektů a motivace k zapojení se do programu.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Ivan Brhlík