O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Kontaktní semináře

Mezinárodní aktivity v rámci spolupráce národních agentur programu Erasmus+

(TCA - Transnational Cooperation Activities between National Agencies)

mohou mít 2 formy:

1) mezinárodní školení, podpora a kontaktní semináře;

2) mezinárodní vzdělávací aktivity na dané téma. 

Školení a kontaktní semináře jsou určeny pro zájemce o mezinárodní spolupráci na projektech mobility osob (KA1) a na projektech strategických partnerství (KA2) programu Erasmus+. Na těchto seminářích se sejdou účastníci z různých zemí zapojených do programu Erasmus+ a mají možnost dozvědět se informace o tomto programu a hlavně se osobně setkat a připravit si projekt.

Mezinárodní vzdělávací aktivity na dané téma mohou mít různé formy (semináře, konference,  studijní návštěvy, workshopy) a jsou úzce navázány na cíle, témata, priority a cílové skupiny programu Erasmus+.

Na účast na mezinárodní aktivitě můžete získat finanční podporu, 95 % nákladů na účast na seminářích je hrazeno z prostředků DZS, 5 % je povinné spolufinancování ze strany účastníka nebo jeho vysílající organizace. Každý seminář má určené téma/cílovou skupinu, věnujte tomu pozornost při výběru.

Dům zahraniční spolupráce nabízí možnost účastnit se na následujících mezinárodních aktivitách v rámci programu Erasmus+. Tento přehled je obměňován a doplňován dle aktuální nabídky partnerských národních agentur.

   

Aktuální nabídka akcí:

Místo konání

Termín konání

Sektor

Téma semináře

Více informací

Počet volných míst

Termín doručení přihlášky k účasti do NA

 Švédsko,

Stockholm

 14.-16.5.2019

 odborné vzdělávání (VET)

školní vzdělávání (SE)

 Study Visit for School Leaders

 

 info

 program

Konečný výběr účastníků si vyhradila hosititelská národní agentura.

 1 VET

 1 SE

 příjem přihlášek ukončen

 Belgie,

Brusel

6. -  7. 5. 2019  odborné vzdělávání (VET)  Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+

 info

 předběžný program

Seminář pro koordinátory běžících projektů.

  1 VET  příjem přihlášek ukončen

Polsko,

Miedzeszyn

22.-26.5.2019 školní vzdělávání (SE) S2S (school to school) partnerships - how to plan an excellent project for special schools

 info

 2 SE  příjem přihlášek ukončen

 Nizozemsko

Rotterdam

 23.-25.6.2019  vysokoškolské vzdělávání (HE)

Mezinárodní tématický seminář:

 Social Inclusion and Diversity

 info  1HE  příjem přihlášek ukončen

 Norsko

Bergen

 9.-11.5.2019  vzdělávání dospělých (AE)

 Mezinárodní tématický seminář:

Guidance for Lifelong Learning Mobility – standards, Methods and Outcomes

 info

Note: participants will have to complete a pre-task - 18. - 22.3. 2019. Failure to do so will exclude the participant to take part in the seminar.

 1 AE  příjem přihlášek ukončen

 Irsko,

Dublin

 12.-16.6.2019  vzdělávání dospělých (AE)  Prison Education in Adult Education  info  1 AE  příjem přihlášek do 19.4.2019

 

Prvotní registrace na mezinárodní aktivitu probíhá pro české účastníky prostřednictvím české národní agentury. Přihlášku k účasti zasílejte na adresu uvedenou níže. Účastníci jsou vybíráni na základě hodnocení kvality přihlášky. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte pracovníky české národní agentury:

Martina Jeřichová, tel.: 221 850 407, martina.jerichova@dzs.cz 

 

Kritéria výběru účastníků na mezinárodní vzdělávací aktivity:

  • motivace k účasti;
  • vysílající organizace;
  • vztah k řešené problematice a tématu aktivity;
  • přínos pro účastníka a organizaci.

 

Zde naleznete  přihlášku k účasti ke stažení.

Podpisem přihlášky stvrzujete, že jste se seznámili se Zásadami zpracování osobních údajů v DZS, které naleznete na http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

 

Přihlášku doručte do termínu určeného v tabulce oběma následujícími způsoby:

1)  e-mailem (scan) na adresu martina.jerichova@dzs.cz 

2)  poštou na adresu:

     Dům zahraniční spolupráce

     Martina Jeřichová

     Na Poříčí 1035/4

     110 00 Praha 1

O výsledku výběrové procedury budete informováni e-mailem. Úspěšní žadatelé budou následně osloveni s dalšími informacemi. V případě některých aktivit si organizující národní agentura vyhrazuje právo konečného výběru z přihlášených účastníků.