O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Kontaktní semináře

Mezinárodní aktivity v rámci spolupráce národních agentur  (NA) programu Erasmus+

(TCA - Transnational Cooperation Activities between National Agencies)

mohou mít 2 formy:

1) mezinárodní školení, podpora a kontaktní semináře;

2) mezinárodní vzdělávací aktivity na dané téma. 

Školení a kontaktní semináře jsou určeny pro zájemce o mezinárodní spolupráci na projektech mobility osob (KA1) a na projektech strategických partnerství (KA2) programu Erasmus+. Na těchto seminářích se sejdou účastníci z různých zemí zapojených do programu Erasmus+ a mají možnost dozvědět se informace o tomto programu a hlavně se osobně setkat a připravit si projekt.

Mezinárodní vzdělávací aktivity na dané téma mohou mít různé formy (semináře, konference,  studijní návštěvy, workshopy) a jsou úzce navázány na cíle, témata, priority a cílové skupiny programu Erasmus+.

Na účast na mezinárodní aktivitě můžete získat finanční podporu, 95 % nákladů na účast na seminářích je hrazeno z prostředků DZS, 5 % je povinné spolufinancování ze strany účastníka nebo jeho vysílající organizace. Každý seminář má určené téma/cílovou skupinu, věnujte tomu pozornost při výběru.

Dům zahraniční spolupráce nabízí možnost účastnit se na následujících mezinárodních aktivitách v rámci programu Erasmus+. Tento přehled je obměňován a doplňován dle aktuální nabídky partnerských národních agentur.

   

Aktuální nabídka akcí:

Místo konání

Termín konání

Sektor

Téma semináře

Více informací

Počet volných míst

Termín doručení přihlášky   k účasti do NA

Slovensko,

Bratislava

 2.- 4.10.2019 školní vzdělávání (SE)

Building Partnerships for a Learner-Centred Approach 

info

Procedura 2 - testovací provoz

 2 SE

 Příjem přihlášek ukončen

Finsko,

Helsinky

 11.- 13.11.2019 odborné vzdělávání (VET) Kontaktní seminář:
Project Incubator - The future of VET

 info

Procedura 1

 2 VET  Příjem přihlášek ukončen

Dánsko,

Odense

30.9.-2.10.2019  školní vzdělávání (SE) Studijní návštěva: The role of guidance and counselling in planning further education, training and career for pupils in secondary and upper secondary education.

info

Procedura 1

 1 SE  Příjem přihlášek ukončen

Německo,

Düsseldorf

 10.-13.10.2019  školní vzdělávání (SE) Creative arts as a path to inclusion.

 info

předběžný program

Procedura 1

 1 SE  Příjem přihlášek ukončen

Srbsko,

Bělehrad

 31.10.-1.11.2019 školní vzdělávání (SE) Effective Practices in STEM Education

 info

předběžný program

Procedura 1

 1 SE  Příjem přihlášek ukončen

Itálie,

Řím

18.10.2019 odborné vzdělávání (VET) ECVET for long term mobility of apprentices

 info

Procedura 1

 2 VET  Příjem přihlášek ukončen 

Polsko,

Varšava

 8. - 11.10.2019 vzdělávání dospělých (AE) Key competences for adults in cultural institutions

 info

předběžný program

Procedura 1

 1 AE  Příjem přihlášek ukončen

Lucembursko,

Lucemburk

 27.-29.11.2019 odborné vzdělávání (VET)

Kontaktní seminář: Developing strategic internationalisation and partnerships in VET

 info

Procedura 1

 2 VET  Příjem přihlášek ukončen

Nizozemsko,

Eindhoven

6.-8.11.2019 odborné vzdělávání (VET)

Professional development of staff in VET: towards a structured and strategic approach

 info - předběžná informace a program

Procedura 1

 2 VET  Příjem přihlášek ukončen

Irsko,

Dublin

 21.-23.10.2019 odborné vzdělávání (VET) Kontaktní seminář: International Project Management Skills for Newcomers to KA1 VET mobility

 info

Procedura 1

 2 VET  Příjem přihlášek ukončen

Španělsko, Valencia

10.-13.12.2019 školní vzdělávání (SE) Study visit: Enhancing Early Childhood Education and Care

info

Procedura 1

1 SE Příjem přihlášek do 25.10.2019

Španělsko,

Bilbao

26.-28.11.2019 odborné vzdělávání (VET)

Study visit: Internationalization and innovative VET practices in Spain: the case of the Basque Country.

Tato aktivita je určena ředitelům odborných škol a dalším osobám s rozhodovací pravomocí.

 info

Procedura 1

 2 VET Příjem přihlášek do 30.10.2019 

 

 

Kritéria výběru účastníků na mezinárodní vzdělávací aktivity:

 

 • motivace k účasti;
 • vysílající organizace;
 • vztah k řešené problematice a tématu aktivity;
 • přínos pro účastníka a organizaci.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte pracovníky české národní agentury:

Martina Jeřichová, tel.: 221 850 407, martina.jerichova@dzs.cz

Paulína Števíková, tel.: 221 850 403, paulina.stevikova@dzs.cz

 

Od 1. 6. 2019 probíhá testování nové možnosti přihlašování na mezinárodní vzdělávací akce, a to prostřednictvím portálu SALTO Education and Training. Volba přihlašovací procedury závisí na rozhodnutí hostitelské národní agentury. Informaci, kterou z obou procedur pro přihlášení na akci využít, naleznete v kolonce Více informací.

 

Procedura 2 - testovací provoz

 1. V kolonce Termín doručení přihlášky do NA rozklikněte poskytnutý odkaz, který vás přesměruje na webovou stránku SALTO E+T.
 2. Pro možnost předložení přihlášky je třeba se na stránce SALTO E+T zaregistrovat.
 3. Přihlášku na vámi vybranou akci otevřete pomocí tlačítka Apply.
 4. Vyplňte přihlašovací formulář. Ve většině případů budete formulář vyplňovat anglicky, je však možné, že hostitelská NA zvolí jiný jazyk.
 5. Vyplněný formulář předložte v systému do stanoveného termínu (Application deadline). Zároveň odešlete e-mailem scan formuláře Souhlas s účastí na akci podepsaného statutárním zástupcem organizace na adresu martina.jerichova@dzs.cz.  V případě že budete vybráni k účasti na akci, bude smlouva uzavřena mezi DZS a vysílající institucí. (Výjimky jsou možné dle charakteru akce.)
 6. Předložené přihlášky česká NA zhodnotí po kvalitativní stránce. Nejlepší přihlášky budou poskytnuty hostitelské NA k finálnímu výběru účastníků.
 7. O výsledku výběrové procedury budete informováni e-mailem.

Předložením přihlášky stvrzujete, že jste se seznámili se Zásadami zpracování osobních údajů v DZS, které naleznete na http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

 

Procedura 1 - původní

Prvotní registrace na mezinárodní aktivitu probíhá pro české účastníky prostřednictvím české národní agentury. Přihlášku k účasti zasílejte na adresu uvedenou níže. Účastníci jsou vybíráni na základě hodnocení kvality přihlášky.

Zde naleznete  přihlášku k účasti ke stažení. Přihlášku podepisuje statutární zástupce organizace, proto k ní není třeba přikládat souhlas s účastí na akci. Tento souhlas předkládáte pouze v případě procedury 2 - on-line přihlašování.

Podpisem přihlášky stvrzujete, že jste se seznámili se Zásadami zpracování osobních údajů v DZS, které naleznete na http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

 

Přihlášku podepsanou vámi a statutárním představitelem organizace doručte do termínu určeného v tabulce oběma následujícími způsoby:

1)  e-mailem (scan) na adresu martina.jerichova@dzs.cz 

2)  poštou na adresu:

     Dům zahraniční spolupráce

     Martina Jeřichová

     Na Poříčí 1035/4

     110 00 Praha 1

O výsledku výběrové procedury budete informováni e-mailem. Úspěšní žadatelé budou následně osloveni s dalšími informacemi, ve většině případů bude uzavřena smlouva mezi DZS a vysílající institucí. (Výjimky jsou možné dle charakteru akce.) V případě některých aktivit si organizující národní agentura vyhrazuje právo konečného výběru z přihlášených účastníků.