Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Kontaktní semináře

Tato stánka již není využívána - aktuální nabídku mezinárodních akcí naleznete zde

Mezinárodní aktivity v rámci spolupráce národních agentur  (NA) programu Erasmus+

(TCA - Transnational Cooperation Activities between National Agencies)

mohou mít 2 formy:

1) mezinárodní školení, podpora a kontaktní semináře;

2) mezinárodní vzdělávací aktivity na dané téma. 

Školení a kontaktní semináře jsou určeny pro zájemce o mezinárodní spolupráci na projektech mobility osob (KA1) a na projektech strategických partnerství (KA2) programu Erasmus+. Na těchto seminářích se sejdou účastníci z různých zemí zapojených do programu Erasmus+ a mají možnost dozvědět se informace o tomto programu a hlavně se osobně setkat a připravit si projekt.

Mezinárodní vzdělávací aktivity na dané téma mohou mít různé formy (semináře, konference,  studijní návštěvy, workshopy) a jsou úzce navázány na cíle, témata, priority a cílové skupiny programu Erasmus+.

Na účast na mezinárodní aktivitě můžete získat finanční podporu, 95 % nákladů na účast na seminářích je hrazeno z prostředků DZS, 5 % je povinné spolufinancování ze strany účastníka nebo jeho vysílající organizace. Každý seminář má určené téma/cílovou skupinu, věnujte tomu pozornost při výběru.

Dům zahraniční spolupráce nabízí možnost účastnit se na následujících mezinárodních aktivitách v rámci programu Erasmus+. Tento přehled je obměňován a doplňován dle aktuální nabídky partnerských národních agentur.

   

Aktuální nabídka akcí:

Místo konání

Termín konání

Sektor

Název aktivity

Více informací

Počet volných míst

Termín pro podání přihlášky

 

Ohlasy účastníků:

Lucembursko, Lucemburk 2019, Kontaktní seminář: Developing strategic internationalisation and partnerships in VET - video

Španělsko, Valencie 2019, Study visit: Enhancing Early Childhood Education and Care - blog

 

Přihlašovací procedury:

V návaznosti na rozhodnutí hostitelské národní agentury existují dvě možnosti přihlašování. Tou první (Procedura 1) je přihlašování skrze formulář české národní agentury. Druhou možnost poté představuje přihlašování skrze portál SALTO Education and Training (Procedura 2). Informaci, kterou z obou procedur pro přihlášení na akci využít, naleznete v kolonce Více informací.

Procedura 1 - přihlašování skrze formulář české národní agentury

Prvotní registrace na mezinárodní aktivitu probíhá pro české účastníky prostřednictvím přihlašovacího formuláře české národní agentury. Odkaz na formulář naleznete v taublce s nabídkou aktuálních akcí. 

Předložené přihlášky jsou hodnoceny po kvalitativní stránce. Počet míst na aktivit je vždy omezen, proto je důležité odpovědět na všechny otázky dostatečně detailně a uvést maximum požadovaných informací.

O výsledku výběrové procedury budete informováni e-mailem. Úspěšní žadatelé budou následně osloveni s dalšími informacemi, ve většině případů bude uzavřena smlouva mezi DZS a vysílající institucí. Akce, které probíhají online, jsou obvykle zdarma. V těchto případech nedochází k podpisu smlouvy ale pouze čestného prohlášení o účasti na akci. Výjimky jsou možné dle charakteru akce. V případě některých aktivit si organizující národní agentura vyhrazuje právo konečného výběru z přihlášených účastníků.

Předložením přihlášky stvrzujete, že jste se seznámili se Zásadami zpracování osobních údajů v DZS, které naleznete na http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

 

Procedura 2 - přihlašování prostřednictvím portálu SALTO Education and Training

 1. V kolonce Termín doručení přihlášky do NA rozklikněte poskytnutý odkaz, který vás přesměruje na webovou stránku SALTO E+T. Zde naleznete manuál pro práci se systémem.
 2. Pro možnost předložení přihlášky je třeba se na stránce SALTO E+T zaregistrovat.
 3. Přihlášku na vámi vybranou akci otevřete pomocí tlačítka Apply.
 4. Vyplňte přihlašovací formulář. Ve většině případů budete formulář vyplňovat anglicky, je však možné, že hostitelská NA zvolí jiný jazyk.
 5. Vyplněný formulář předložte v systému do stanoveného termínu (Application deadline). V případě že budete vybráni k účasti na akci, bude smlouva uzavřena mezi DZS a vysílající institucí. Akce, které probíhají online, jsou obvykle zdarma. V těchto případech nedochází k podpisu smlouvy ale pouze čestného prohlášení o účasti na akci. Výjimky jsou možné dle charakteru akce. 
 6. Předložené přihlášky česká NA zhodnotí po kvalitativní stránce. Proto je důležité odpovědět na všechny otázky dostatečně detailně a uvést maximum požadovaných informací. Pouze ty nejlepší přihlášky budou poskytnuty hostitelské NA k finálnímu výběru účastníků.
 7. O výsledku výběrové procedury budete informováni e-mailem.

Předložením přihlášky stvrzujete, že jste se seznámili se Zásadami zpracování osobních údajů v DZS, které naleznete na http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

Kritéria výběru účastníků na mezinárodní vzdělávací aktivity:

 • motivace k účasti;
 • vysílající organizace;
 • vztah k řešené problematice a tématu aktivity;
 • přínos pro účastníka a organizaci.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte pracovníka české národní agentury:

Tomáš Nevídal, tel.: 221 850 137,  tomas.nevidal@dzs.cz