O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Kontaktní semináře

Mezinárodní aktivity v rámci spolupráce národních agentur programu Erasmus+

(TCA - Transnational Cooperation Activities between National Agencies)

mohou mít 2 formy:

1) mezinárodní školení, podpora a kontaktní semináře;

2) mezinárodní vzdělávací aktivity na dané téma. 

Školení a kontaktní semináře jsou určeny pro zájemce o mezinárodní spolupráci na projektech mobility osob (KA1) a na projektech strategických partnerství (KA2) programu Erasmus+. Na těchto seminářích se sejdou účastníci z různých zemí zapojených do programu Erasmus+ a mají možnost dozvědět se informace o tomto programu a hlavně se osobně setkat a připravit si projekt.

Mezinárodní vzdělávací aktivity na dané téma mohou mít různé formy (semináře, konference,  studijní návštěvy, workshopy) a jsou úzce navázány na cíle, témata, priority a cílové skupiny programu Erasmus+.

Na účast na mezinárodní aktivitě můžete získat finanční podporu, 95 % nákladů na účast na seminářích je hrazeno z prostředků DZS, 5 % je povinné spolufinancování ze strany účastníka nebo jeho vysílající organizace. Každý seminář má určené téma/cílovou skupinu, věnujte tomu pozornost při výběru.

Dům zahraniční spolupráce nabízí možnost účastnit se na následujících mezinárodních aktivitách v rámci programu Erasmus+. Tento přehled je obměňován a doplňován dle aktuální nabídky partnerských národních agentur.

   

Aktuální nabídka akcí:

Místo konání

Termín konání

Sektor

Téma semináře

Více informací

Počet volných míst

Termín doručení přihlášky k účasti do NA

 Slovensko,

Bratislava

12.-14.9.2018 školní vzdělávání (SE) Kontaktní seminář: “Inclusive education – a road to social inclusion”  info  2 SE  příjem přihlášek ukončen

 Finsko,

Tampere

 7.-10.10.2018  školní vzdělávání (SE)

 Kontaktní seminář:

Participating and Learning Child

 info  2 SE  příjem přihlášek ukončen

 Itálie,

Palermo

 26.-28.9.2018  odborné vzdělávání (VET)

 Tematická konference: Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage

 info

předběžný program

 2 VET  příjem přihlášek ukončen

 Norsko,

Bergen

 1.-4.10.2018  školní vzdělávání (SE)

 Studijní návštěva:


Innovative use of ICT in pre-primary and primary education

 info  2 SE

 příjem přihlášek ukončen

 

 Německo,

Berlín

 10.-12.12.2018  vzdělávání dospělých (AE)

 Kontaktní seminář: Fostering critical thinking and media literacy – Strengthening European democracy through
adult education  

 info  1 AE  příjem přihlášek ukončen
 Santa Cruz de Tenerife, Španělsko  24.-27.10.2018  školní vzdělávání (SE)

 Kontaktní seminář:

Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships)

 info  1 SE  příjem přihlášek ukončen

 Lucembursko,

Lucemburk

 21.-23.11.2018  vzdělávání dospělých (AE)

 Kontaktní seminář:

 Improving access, participation and quality in adult learning

 info  1 AE  příjem přihlášek ukončen

 Irsko,

Dublin

 26.-28.11.2018  odborné vzdělávání (VET)

 Kontaktní seminář:

Enhancing VET provision through European staff mobility

 info  2 VET  příjem přihlášek ukončen

 Irsko,

místo bude upřesněno

 6.-8.12.2018  školní vzdělávání (SE)  What to do in KA2? A Contact Making Seminar focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion  info  2 SE  příjem přihlášek ukončen

 Irsko,

Dublin

 16.-19.1.2019  školní vzdělávání (SE)  Kontaktní seminář: The Language Exchange: Building Good Practice in Pupil and Teacher  European Language Exchange Projects  info  2 SE  příjem přihlášek ukončen

 

Prvotní registrace na mezinárodní aktivitu probíhá pro české účastníky prostřednictvím české národní agentury. Přihlášku k účasti zasílejte na adresu uvedenou níže. Účastníci jsou vybíráni na základě hodnocení kvality přihlášky. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte pracovníky české národní agentury:

Martina Jeřichová, tel.: 221 850 407, martina.jerichova@dzs.cz 

 

Kritéria výběru účastníků na mezinárodní vzdělávací aktivity:

  • motivace k účasti;
  • vysílající organizace;
  • vztah k řešené problematice a tématu aktivity;
  • přínos pro účastníka a organizaci.

 

Zde naleznete  přihlášku k účasti ke stažení.

Podpisem přihlášky stvrzujete, že jste se seznámili se Zásadami zpracování osobních údajů v DZS, které naleznete na http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

 

Přihlášku doručte do termínu určeného v tabulce oběma následujícími způsoby:

1)  e-mailem (scan) na adresu martina.jerichova@dzs.cz 

2)  poštou na adresu:

     Dům zahraniční spolupráce

     Martina Jeřichová

     Na Poříčí 1035/4

     110 00 Praha 1

O výsledku výběrové procedury budete informováni e-mailem. Úspěšní žadatelé budou následně osloveni s dalšími informacemi. V případě některých aktivit si organizující národní agentura vyhrazuje právo konečného výběru z přihlášených účastníků.