O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Mapování specifik dosud nezapojených osob a institucí

Období realizace: 2015–2016


Respondenti: Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol; mladí lidé 15-25 let; instituce, na které jsou zacíleny aktivity programu Erasmus+


Studie mapuje důvody neúčasti mladých lidí v aktivitách programu Erasmus+ a jejich specifika. Získaná data srovnává s výpověďmi respondentů, kteří se do aktivit programu naopak aktivně zapojují (v rámci dotazování účastníků vyjíždějících na zahraniční pobyty). Důraz je ve studii kladen zejména na dovednosti a preference respondentů, jejich povědomí a zájem o aktivity programu a dále překážky bránící výjezdu na zahraniční pobyty.

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Henebergová

Lucie Neubertová