O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Maximalizace využití dat z předchozího programového období 2007–2013 (Mládež v akci)

Období realizace: 2010-2013


Respondenti: Projektoví vedoucí a účastníci projektů finančně podpořených v rámci programu Mládež v akci.


Hloubkové analýzy celistvého korpusu shromážděných kvantitativních dat a jejich využití k rozšíření poznatků o projektech, které jsou do značné míry srovnatelné s těmi pod kapitolou mládeže programu Erasmus+. Tyto poznatky přispějí k hledání efektivních cest v oslovování cílové skupiny, ale také k rozšíření vědomostí o dopadech těchto programů ve specifických oblastech, například prostřednictvím detailních analýz problematik, jako jsou mladí lidé s omezenými příležitostmi, nebo dopady projektů na specifické oblasti zájmu mladých lidí (například politická participace). Zvláštní důraz je také kladen na analýzu časových řad.

 

Výzkum je realizován v rámci mezinárodní sítě RAY network věnující se dopadovým studiím projektů Erasmus+ mládež.


Kontaktní osoby

Mgr. Petra E. Votočková

Mgr. Ondřej Bárta