O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Na kafe s Erasmem+, Pardubice

Dům zahraniční spolupráce a Krajský úřad Pardubického kraje Vás zvou na informační den programu Erasmus+ "Na kafe s Erasmem+".

Během informačního dne bude představen program Erasmus+, jeho sektory a aktivity, které lze grantově podpořit. Následovat budou informace na téma hledání partnerů, plánování a příprava projektu a představení termínů výzvy pro předkládání žádostí v roce 2017.

Informační den je určen pro potenciální předkladatele bez zkušeností s programem Erasmus+.

Akce se zúčastní i úspěšný předkladatel z regionu.

Registrace je zdarma a zúčastnit se mohou zástupci vzdělávacích institucí všech úrovní a zaměření a také zástupci dalších organizací, které působí ve vzdělávání ať již formálním, či neformálním.

Místo konání:

KÚ Pardubického kraje

Sál Jana Kašpara

Komenského náměstí 120

Pardubice

Začátek akce: 11. 1. 2017 10:00

Konec akce: 11. 1. 2017 12:00

Ke stažení

Erasmus+_školní a odborné vzdělávání.pdf PDF 13.12.2016 2719457 B
2017-1-11_Erasmsus+_Pardubice.pdf PDF 12.01.2017 2326944 B

Zpět na detail aktivity