O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Na kafe s Erasmem+, Zlín

Dům zahraniční spolupráce a Krajský úřad Zlínského kraje Vás zvou na informační den programu Erasmus+ "Na kafe s Erasmem+".

Informační den je určen zástupcům vzdělávacích institucí všech úrovní a zaměření a také dalším organizacím, které působí ve vzdělávání ať již formálním, či neformálním.

REGISTRACE NA AKCI BYLA UZAVŘENA.

Dopolední blok je určen všem zájemcům o program Erasmus+ bez předchozích zkušeností. Bude představen program Erasmus+, jeho základní členění a aktivity, které lze grantově podpořit. Účastníci se dále seznámí s možnostmi hledání partnerů pro mezinárodní projekt a s aktuální Výzvou pro předkládání žádostí pro rok 2017.

Odpolední část je určena především těm, kdo již mají nějaké zkušenosti s předkládáním žádostí v programu Erasmus+ a zaměří se detailněji na jednotlivé sektory a klíčové akce v rámci programu Erasmus+, plánování a přípravu projektu a další otázky spojené s realizací mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+.

Místo konání:

 

KÚ Zlínského kraje

velká zasedací místnost v 16. etáži

21. budova v areálu Svitu

 

Začátek akce: 10. 1. 2017 10:00

Konec akce: 10. 1. 2017 14:00

Ke stažení

2017-01-10_Erasmus+_Zlín.pdf PDF 12.01.2017 839143 B
Na kafe s Erasmem_Prezentace VET_Výzva 2017.pdf PDF 16.01.2017 3082565 B
Na kafe s Erasmem_skolní vzdělávání.pdf PDF 16.01.2017 1667106 B

Zpět na detail aktivity