O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Názory hodnotitelů projektů a administrátorů programu

Období realizace: 2014–2015


Respondenti: Administrátoři programů DZS a externí hodnotitelé kvality projektů


Studie byla zaměřena na získání informací o zkušenostech administrátorů programů DZS a externích hodnotitelů kvality projektů předkládaných žadateli, a to z obou sektorů formálního i neformálního vzdělávání (mládeže). Cílem bylo pojmenovat specifika těchto sektorů a prostřednictvím názorů administrátorů a hodnotitelů v souhrnné podobě získat podrobnější informace o žadatelích, projektových žádostech a cílových skupinách, na které se projekty zaměřují.

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Henebergová

Lucie Neubertová

Ke stažení

Názory hodnotitelů projektů a administrátorů programu PDF 09.05.2016 560205 B