Nová výzva k podávání projektů Erasmus+

Publikováno: 27. 8. 2020

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce jednu výzvu navíc.

Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí navázat v rámci klíčové akce 2 tzv. strategická partnerství se zahraničními institucemi, a to ve dvou oblastech: partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání a partnerství pro kreativitu.Žadatelem o partnerství na připravenost na digitální vzdělávání mohou být instituce z oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy či vysokoškolského vzdělávání, partnerství pro kreativitu je otevřeno pro žadatele z oblastí mládeže, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých.