Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

NOVÝ SYSTÉM PRO REGISTRACI ORGANIZACÍ

Dne 22. října 2019 bude spuštěn NOVÝ SYSTÉM PRO REGISTRACI ORGANIZACÍ, který nahradí původní Účastnický portál. Tento systém je určen pro všechny organizace, které se chtějí účastnit programu Erasmus+ a/nebo Evropského sboru solidarity a je dostupný na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Organizace, které jsou již zaregistrovány v původním Účastnickém portále a obdržely identifikátor (PIC kód), se nemusí v novém systému podruhé registrovat, údaje budou automaticky převedeny a bude jim vygenerován nový identifikátor.

Organizace, které se ještě programu Erasmus+ a/nebo Evropského sboru solidarity neúčastnily, se před podáním grantové žádosti (od výzvy 2020) musí zaregistrovat na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Organizace, které se účastní (nebo zvažují účast) aktivit řízených Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (tzv. centralizované aktivity) budou stále potřebovat PIC kód a budou své údaje spravovat zde: Funding and Tenders Portal.


POZOR!


Každý ze systému pro registraci organizace generuje jiný identifikátor:

  • Účastnický portál pro projekty spravované Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast: devítimístný PIC kód
  • Systém pro registraci organizace zapojené do programu Erasmus+ a/nebo Evropského sboru solidarity: nové ID organizace

Organizace, které byly původně registrované v Účastnickém portále, mohou své nové automaticky vygenerované ID organizace nalézt na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Při vyhledávání mohou v pokročilém hledání hledat dle původního PIC kódu.

 Obrázek s popisem vyhledávání organizace

  

VÍCE INFORMACÍ: