O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Postoje veřejnosti ke studijním a praktickým stážím v zahraničí

Období realizace: září-říjen 2018
Respondenti: lidé ve věku 18 a více let

Kvantitativní výzkum byl zaměřen na sledování všeobecného povědomí veřejnosti o zahraničních mobilitách a mezinárodních vzdělávacích programech a stážích. Kombinací dotazování prostřednictvím online panelu a osobního dotazování byly zkoumány postoje k mobilitám, zkušenosti s výjezdy do zahraničí, hlavní motivace a bariéry (ne)účasti na studiu a praxi v zahraničí. Primární důraz byl kladen na program Erasmus+.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Ivan Brhlík

Ke stažení

Public attitudes to study and work placements abroad.pdf PDF 31.07.2019 1034317 B
Postoje_verejnosti_zprava.pdf PDF 31.07.2019 1356072 B